اتوبوس ـی به نام هوس

چشم‌های ضغیف!

 

 

تلفن ِ آقای دکتر قطع بود. برای پی‌گیری قطعی تلفن باید خیابانِ مخابرات را دور شمسی می‌زد. از خانه تا مخابرات ده دقیقه هم راه نبود و از خانه تا سرِ خیابان و انتظاری آبرومندانه برای دکتر در ایستگاه اتوبوس،  بیست دقیقه راه. تا رسیدن به سر ِ خیابان چندین بار خودش را در رفلکسِ درها دید زد و چند بار هم با دکتر تماس گرفت اما هربار فقط صدای بوق‌هایی ممتد را شنید. دست ِ آخر وقتی به سرِ خیابان رسید، دکتر با صدایی شرمنده گوشی را برداشت. ایستگاه ِ اتوبوس آن دست ِ خیابان بود و او مردد بود میانِ رد شدن از دو لاین خیابان و یا عبور از پل ِ هوایی برای رسیدن به ایستگاه. ایستاد کنار ِ خیابان و بعد از رد شدن وانت ِ آبی رنگ و اتوبوس ِ شرکت ِ واحد، از لاین ِ اول عبور کرد. گوشی را محکم تر به گوشش چسباند و نام خیابان را چندبار پشت سر هم فریاد زد. ماشینی سنگین با بشکه‎ای آب بر پشت با سر و صدا از کنارش گذشت. دکتر گفت همان حوالی بماند تا خودش را برساند و برای تاخیرش عذر خواست. گیر افتاده بود میان ِ چمن‌های دو لاین و ماشین بود که پشت ِ هم با سرعت می‌گذشت.  قدمی به جلو برداشت و لحظه‌ای مکث کرد تا دویست و شش ِ دودی رنگی که انگار آخرین ماشین ِ پر سرعت بود هم بگذرد. ماشین ِ دودی رنگ با سرعت از کنارش گذشت اما عبورش آهسته‌ ترین صحنه‌ای بود که در تمام ِ عمر دیده بود. راننده‌ی آشنا همراه با زنی خندان. ماشین با سرعتی آهسته گذشت و سر و نگاه ِ او هم به همان جهت. چشم‌هایش ضعیف بود اما نه آنقدر که تشخیص ندهد پلاک ماشین *ی بوده یا ... هرچه که بود ی* یا هر حرف ِ دیگری، از جلوی او گذشته بود و بعد پیچیده بود به همان سمتی که نباید. ماشین که از دید خارج شد، سر چرخاند به سمت ِ ایستگاه. بی‌هوا از خیابان رد شد و نشست روی صندلی ِ ایستگاه. حسی زنانه وادارش کرد به گرفتن ِ شماره‌ی راننده‌ی ماشین ِ دودی.  یک بار، دوبار، چند بار و صد بار. و هربار فقط صدای بوق‌هایی با فاصله‎‌ای یکسان. عینک را از صورت‌ـش برداشت. خیره شده به بالا و آسمان که به طرز ِ مشکوکی یک باره ابر شده بود. صدای بوق ِ ماشین وادارش کرد به چشم برداشتن از آسمان. دکتر با ماشین ِ بژ رنگ روبه‌روی ایستگاه ترمز کرده بود و با تک بوقی خواسته بود او را متوجه رسیدنش بکند. عینک‌ـش را زد و بلند شد و به سمت ِ دکتر رفت. دکتری که عینک ِ دودی به چشم داشت ...

 

 

+ دختری با چند قلاده سگ ...

 

 

 

 

+  شنبه یازدهم مرداد 1393ساعت 1:34  بلانش دوبوآ  | 

 

 

یک بلیط به مقصد کجا؟ چه مهم بود؟ مهم رفتن‌ـش بود. مهاجرت، حسرت ِ همیشه‌گیش. که برسد به خیابان‌های آبجو و بوسه و دست آخر هم هفت/هشت ساعت اختلاف زمانی. خب رهایی همین بود لابد و من هم که نه توی چمدان‌ـش جا می‌شدم و نه توی ...

 

 

+ فهمیدم که باید رها کرد چیزی/کسی را که ماندنی نیست و بعد از آن شدم آن کسی که ماندنی ِ کسی نشد ...

+ اسم ِ ماندنی را بعد از چاه ِ بابل دوست دارم ...

+  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 22:22  بلانش دوبوآ  | 

از زنده‌گی کردن هام ...چشم‌هایم ضعیف‌ـند و اشک‌هایم نمی‌توانند در خیابان عینک ِ دودی بزنند و این هیچ منصفانه نیست ...+  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 20:45  بلانش دوبوآ 

آینه دروغ می‌گوید ...خوب نبود. درست نبود. اما من جای تخت ِ خواب‌ـش را بلد بودم و می‌دانستم پتویش چ رنگی‌ـست. و صبح‌ها ک در خانه‌ی تاریک ِ پدری از خواب بی‌دار می‌شدم، می‌دانستم نور از چ زاویه‌ای و از کدام ِ سمت ِ پنجره در حال ِ برخورد کردن ب چشم‌هایش است و چشم‌هام را از شدت ِ نور ریز می‌کردم. بعد هم  خیره می‌شدم به سقف ِ بالای سرم و ترک‌‌های سقف ِ اتاق ِ او را می‌دیدم و بعد با تصور غلت زدن‌ـش، غلت می‌زدم و بعد بلند می‌شدم و با قدم‌های کوتاه‌ـش به سمت ِ توالت سرازیر می‌شدم. نرسیده به توالت، مقابل ِ آینه‌ای بیضی شکل با گچ بُری‌های سپید که هرگز وجود نداشت می‌ایستادم و او را می‌دیدم. موهایی آشفته و کم‌پشت، چشم‌هایی ریز و بادکرده، لب‌هایی گوشتی و کبود، سینه‎ای پرمو با رد ِ بخیه‌ای  بلند و متمایل ب قلب، شکمی جلو آمده و دست‌هایی کوتاه و موکت شده از مو. دستی می‌کشیدم به موهای خودم که مثلن مرتب‌ـشان کرده باشم. و بعد خیره می‌شدم ب او. ب خودم. و چندشم می‌شد. نه از تصویر ِ مردی ک روزی دوست‌تر داشتم‌ـش، بلکه از ذهن‌‌ـم که تصویر ِ او و خانه‌اش را منتقل کرده بود ب بخش ِ حافظه‌ی بلند مدت. او دستی ب بدنش می‌کشید و در  توالت را باز می‌کرد و من هجوم می‌بردم ب سمت ِ توالت‌فرنگی و سر فرو می‎بردم در گودی‌اش وعوق می‎زدم تمامِ تصوراتم را و او مشغول ِ دفع ِ سموم بود و من هرچه دست درحلق می‌انداختم فایده‌‌ای نداشت. من می‌دانستم چندمین نفرم ک آن اتاق را و آن آینه را و آن مرد را نه ریز ب ریز اما اندکی از بر است .+ به یاد آوردنِ آن روزهای گس ِ مسموم هیچ ندارد ما برای نوشتن خوب است.+  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 23:35  بلانش دوبوآ  | 

برای قاره‌ی بزرگ ِ تنهایی ِ مادرم که خودِ من بود ...نشسته‌ایم روی صندلی‌های ته ِ اتوبوس. نور از لا ب لای ِ درخت‌های تازه جوانه زده و شیشه‌های شکسته‌ی خانه‌ی متروک و از میان ِ دست‌های ِ مردی که روی پشت بام ِ خانه‌شان آنتن را تکان می‌دهد، می‌گذرد. من در میانِ سایه‌ روشن‌ها  کنار مادر نشسته‌ام و اتوبوس از تمامِ ماشین‌های گران‌قیمت ِ بلندبالا، جلو می‌زند. به مادر نگاه میکنم که چطور از سرعت ِ اتوبوس ترسیده و فکر می‌کنم چرا او خوشحال نیست؟ چرا برای قاب ِ عکس‌های جدید خوشحال نیست؟ چرا برای بلند شدن ِ موهای ِ من خوشحال نیست؟ چرا برای تن ِ سالم‌ـمان و سقف ِ بالای ِ سر‌ـمان و ظرف ِ پایه بلند ِ کریستالی خوشحال نیست؟ و چرا موهای من برای خوشحالی ِ مادر سریع‌تر رشد نمی‌کنند؟ دست‌هایم یخ می‌کند. مثل ِ حالا. مثل ِ همیشه. مثل ِ روزی که در تراموا غش کردم. مثل ِ روزی که فهمیدم دل‌‌ـم برای انگشت‌های کشیده‌ی مردی تنگ شده. مثل ِ روز ِ پیش از عید که پدر با اتوبوس تصادف کرد. و از دست‌های مادر می‌آویزم. " پس چرا سردی؟" و بغض گلویم را فشار می‌دهد. وقت ِ رفتم گفتم‌ـت چرا منت ِ شوهرت را می‌کشی؟ ما که خودمان پا داریم. من بدخلق‌ـم اما تنهایت نمی‌گذارم. چرا تنهایی ِ تو این همه مسری‌‌ـست؟ و چرا هیچ‌وقت هیچ‌کدام از هدیه‌های روز ِ مادر ِ خواهرانم را دوست نداشتی؟ و چرا تصویر ِ ذهنی ِ من از تو چشم‌های خیس‌ـت است و صدایی که از تو در گوش ِ من ضبط شده، صدای فین فین کردن ِ بعد از گریه است؟ چرا تنهایی ِ تو این‌همه مسری‌ است و چرا ما هیچ‌کس را نداریم؟ و چرا دیگر خودمان را هم نداریم؟ راست‌ میگویی من باید به فکر باشم. به فکر ِ تنهایی ِ مسری ِ تو و چشم‌های پر حرف‌ـت و به قول ِ خاله دست‌ برای دیگران تکان بدهم و بگذارم موهایم بلند شوند و باز فر بخورند و بیایم بنشینم رو ب روی ِ تو و آینه و کمی آرایش کنم و تو فکر کنی که عجب قشنگ‌تر شده ام از وقتی موهایم مثل ِ دیوانه‌ها کوتاه نیست. دست‌هایت را محکم‌تر می‌فشارم و چشم‌هام را به بهانه‌ی نور ِ مستقیم ِ خورشید ِ در حال ِ غروب ِ پنج و سی و هشت دقیقه‌ی عصر می‌بندم. من دل‌تنگ‌ـم و از تقلای ِ این روزها خسته و زخم ِ چرکینِ غرورم وسعتی به پهنای تنهایی‌ت پیدا کرده. بیا پیاده شویم مادر. هرچند که اینجا هم ایستگاه ِ ما نیست. من سعی میکنم دختر ِ خوش‌بخت ِ تو باشم و به این تنهایی ِ مسری پایان دهم ... + اسپند ماه ِ خوشی نیست ..+  یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392ساعت 21:35  بلانش دوبوآ  | 

من هیچ / من نگاه ...چ‌طور می‌شود دل‌مرده‌گی ِ این روزها رانوشت؟! من مدت‌هاست کلمات را گم کرده‌ام و هوای نوشتن را از سر بیرون. این روزها فقط نگاه می‌کنم و فقط ب یاد می‌آورم.... + بغض می‌شوم فقط و سکوت ...+  دوشنبه نوزدهم اسفند 1392ساعت 22:23  بلانش دوبوآ 

...خیره شدن به انتهای جاده‌ای که خودم از آن تَرک کردم، برای چشم‌هایم خوب نیست ...

+ هه ...+  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 23:27  بلانش دوبوآ 

...


هی رد ِ انگشت‌های کشیده‌اش بر خواب‌های من ...+  شنبه سوم اسفند 1392ساعت 22:47  بلانش دوبوآ  | 

مطالب قدیمی‌تر